Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

love/hate

i know you will never admit this

but youre making me suicidal.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου